Akční nabídka
Moderní směry ve fyzice / Modern Topics in Physics
Zdeněk Kluiber
280 Kč / 250 Kč
Až se jaro vrátí
Josef Václav Sládek
205 Kč / 148 Kč
Cesty skrytosti
Vladimír Reis
230 Kč / 180 Kč
Co Anička a Martin dovedou
Jiří Kulich
95 Kč / 88 Kč

Učebnice ekologie pro ZŠ
Od energie k odpadům

Ústředními tématy třetího dílu ze sady učebnic spojených s pracovním sešitem pro ekologickou (environmentální) výchovu na 1. stupni ZŠ jsou:...
Co si pamatuje (nejen) babička

Tato učebnice spojená s pracovním sešitem pro ekologickou (environmentální) výchovu na 1. stupni ZŠ obsahuje zejména informace, cvičení a úk...
Co Anička a Martin dovedou
Jiří Kulich
Tato učebnice spojená s pracovním sešitem pro ekologickou (environmentální) výchovu na 1. stupni ZŠ je zaměřena na rozvíjení praktických zna...
S Martinem a Petem širým světem
Jiří Kulich
Učebnice ve stylu pracovních sešitů, v nichž si děti formou úkolů osvojují a rozvíjejí vztah k lidem, živočichům a rostlinám, k přírodě a ži...