Akční nabídka
Moderní směry ve fyzice / Modern Topics in Physics
Zdeněk Kluiber
280 Kč / 250 Kč
Až se jaro vrátí
Josef Václav Sládek
205 Kč / 148 Kč
Cesty skrytosti
Vladimír Reis
230 Kč / 180 Kč
Co Anička a Martin dovedou
Jiří Kulich
95 Kč / 88 Kč

Osobnosti, memoáry, korespondence
Josef Kalousek. Historik v národní společnosti druhé poloviny 19. století
Bohumil Jiroušek
Josef Kalousek (1838–1915) byl historikem, jenž se zároveň aktivně účastnil národního života druhé poloviny 19. století. Patřil k nejvýznamn...
Politik a kněz Alois Kolísek
Josef Julínek | Karel Sommer
Rodák z Protivanova na Drahanské vrchovině (1868–1931), který pracoval pro česko-slovenskou vzájemnost a při obhajobě práv Slováků vůči Maďa...
Těsnohlídkova norská kalvárie
Miloslav Martínek | Ladislav Řezníček
V létě 1905 přišla z norského Vestnes do Prahy zpráva, senzační pro čtenáře Národní politiky a neuvěřitelná pro příbuzné spisovatele Rudolfa...
Británie - můj osud
Bohuslava Bradbrooková
Ze vzpomínek a korespondence. Česká exilová pedagožka a propagátorka naší literatury ve Velké Británii se vrátila do vlasti a vypráví o s...
Romaneto v listech. Korespondence z let 1867-1892
Jakub Arbes
Některá jména bývají v našich myslích spjata s určitým místem – Jakub Arbes a Smíchov patří k podobným spojením. Jeho spisovatelská osobnost...
Má drahá, hříšná lásko
Děvana Pavlíková
OBJEV V BRITSKÉ KNIHOVNĚ V LONDÝNĚ: Dopisy Kateřiny Vilemíny vévodkyně Zaháňské lordu Frederiku Lambovi 1814 - 1815 Výbor z doposud nepub...
Můj švagr Karel Čapek
Karel Scheinpflug
K memoárové literatuře o spisovateli Karlu Čapkovi se vzpomínky jeho švagra Karla Scheinpfluga řadí s důležitými vlastnostmi: solidní zpraco...
Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo
Václav Holzknecht
Poprvé po padesáti letech znovu vychází kniha o životě a díle Jaroslava Ježka a Osvobozeného divadla. Kniha obsahuje nová fakta, která nemoh...
Vám oddaný...
Karel Čapek
Dosud nepublikovaná korespondence Karla Čapka s osobnostmi, jakými byli např. T. G. Masaryk, Edvard Beneš, světoví literáti H. G. Wells, Gal...
Epizoda z 60. let. Korespondence Václava Havla a Aleše Fetterse
Václav Havel | Aleš Fetters | Aleš Haman
V červnu 1965 vystoupil tehdejší divadelní dramaturg a člen redakční rady literárního měsíčníku Tvář Václav Havel s kritickým projevem na ko...
František Palacký
Josef Pekař
Životopis Františka Palackého z pera Josefa Pekaře byl původně realizován jako heslo v Ottově slovníku naučném, které vyšlo r. 1902. Po dese...
Vzpomínka na Jaroslava Seiferta
Jana Štroblová
100. výročí narození národem milovaného básníka přimělo známou autorku k tomu, aby se s námi krátce podělila o vzpomínku na dvě ze svých set...