Akční nabídka
Moderní směry ve fyzice / Modern Topics in Physics
Zdeněk Kluiber
280 Kč / 250 Kč
Až se jaro vrátí
Josef Václav Sládek
205 Kč / 148 Kč
Cesty skrytosti
Vladimír Reis
230 Kč / 180 Kč
Co Anička a Martin dovedou
Jiří Kulich
95 Kč / 88 Kč

Literární věda a jazykověda
Tratíme jak dým v brzce
Marie Janečková
...
Aus der Tradition in die Zukunft
Alena Jaklová | Rüdiger Harnisch (eds.)
er Band Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammen­arbeit...
Od tradice k budoucnosti
Alena Jaklová | Rüdiger Harnisch (eds.)
Autory studií obsažených v publikaci Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus uni...
Růže prší krásná...
Marie Janečková
Zájemci o českou barokní tvorbu dostávají do rukou novinku autorského kolektivu z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějov...
Tragické existenciály Vladimíra Körnera
Vladimír Novotný
O spisovateli a filmovém scenáristovi Vladimíru Körnerovi (*1939), laureátu Státní ceny za literaturu, se říká, že pro jeho umělecké vidění ...
Literární dílo a soudobá literární věda
Aleš Haman
Kniha přináší kritický pohled na některé směry soudobé literární vědy a nabízí výhled na možnosti přístupu k literárnímu dílu z hlediska jeh...
Mezi poznáním a imaginací. Podoby obrozenského cestopisu
Veronika Faktorová
Monografie srozumitelně a čtivě analyzuje poetiku opomíjeného žánru - cestopisu - v našich zemích a svou hloubkovou sondou do vydaných textů...
Karafiátovi Broučci v české kultuře
Věra Brožová
Kniha Jana Karafiáta Broučci (1876) stojí u počátků novodobé umělecké tvorby pro děti a patří ke klasickému dědictví české literatury. První...
V nuznej slávě, v slavnej nouzi. Svět Ondřeje Jakuba Františka de Waldta.
Marie Janečková | Jarmila Alexová | Věra Pospíšilová
Monografie přibližuje zájemcům o českou barokní tvorbu dílo jihočeského kazatele Ondřeje de Waldta Chválořeč neb kázání na některé svátky a ...
Příběh vyprávění Viktora Fischla
Martina Halamová
Příběh vyprávění Viktora Fischla je první literárněvědnou monografií o tvorbě tohoto básníka, spisovatele, čs. diplomata a tajemníka exilové...
Trvání v proměně. Česká literatura devatenáctého století (2. vyd.)
Aleš Haman
Druhé, revidované vydání Trvání v proměně znamená kontinuitu novodobé české literatury v jejích stylových proměnách. Kniha nenabízí jen fakt...
Slovesné baroko ve středoevropském prostoru
Marie Janečková | Jarmila Alexová | Věra Pospíšilová
Slovesnost českého baroka zůstala na rozdíl od architektury, hudby a výtvarného umění téměř dvě století ve stínu, odsouzená poněkud nesprave...
Jazyková dynamika současné publicistiky
Bohumila Junková
V jazyku psané české publicistiky došlo v posledních dvaceti letech k významnému vývoji, který je reakcí na politické, ekonomické a společen...
Vývoj českého barokního souvětí souřadného
Jarmila Alexová
Přestože slovesné baroko, dlouho opomíjené a někdy i zatracované, prožívá v posledních ­letech obnovený intenzivní badatelský zájem, studií ...
K jazyku českého baroka
Marie Janečková
Hláskosloví, pravopis a tisk, označování kvantity Slovesné baroko narozdíl od architektonických a uměleckých děl své doby bylo po dlouhý...
Kontexty a konfrontace
Aleš Haman
Soubor literárněvědných studií převážně z let 2004-07 je rozdělen na čtyři části: obecné teoretické stati, literární historie 19. a 20. stol...
Dvojlomná zrcadlení. Dílo Karla Herloše-Herloßsohna v českém literárním kontextu

Karl G. R. Herloßsohn, pražský rodák z Malé Strany, sice strávil většinu života za hranicemi Čech, ale jejich středověké dějiny ho inspirova...
Pán příběhů - Prozaik Jiří Kratochvil
Květoslav Chvatík
Jiří Kratochvil, jehož tvorba je spjata především s Brnem, byl minulým režimem umlčen a teprve po jeho pádu mohl rozvinout svůj talent napln...
Fejeton Jana Nerudy
Dalibor Tureček
Fejeton Jana Nerudy je v knize pojat v širokém kontextu české a rakouské žurnalistiky konce 18. a v 19. století. Úvod je věnován žánrové pro...
Literatura v průsečíku pohledů. Teorie - historie - kritika
Aleš Haman
Soubor studií významného současného literárního historika a kritika je členěn na tři zdánlivě různorodé části - teorie, historie, kritika. V...