Akční nabídka
Moderní směry ve fyzice / Modern Topics in Physics
Zdeněk Kluiber
280 Kč / 250 Kč
Až se jaro vrátí
Josef Václav Sládek
205 Kč / 148 Kč
Cesty skrytosti
Vladimír Reis
230 Kč / 180 Kč
Co Anička a Martin dovedou
Jiří Kulich
95 Kč / 88 Kč

Jazykové učebnice, příručky a slovníky
Anglická gramatika. Cvičení a testy, česko-anglický výklad (5. vydání)
Natálie Bakalářová
Natálie Bakalářová: Stručnost, jednoduchost, přehlednost a opakovací cvičení.S českým výkladem gramatiku angličtiny lehce zvládnete a jeho...
Malý slovníček horáčtiny
Josef Julínek
Horáčtina je moravské nářečí, kterým mluví obyvatelé zeměpisné oblasti sousedící s Hanou (Drahanská vrchovina), proto se horáčtina hanáčtině...
Aktuální angličtina 2
Eva Skálová
Příručka obsahuje zcela odlišnou slovní zásobu než předchozí publikace AKTUÁLNÍ ANGLIČTINA Průřez slovní zásobou. Pouze koncepce a struktura...
Abeceda s angličtinou. Obrázkový slovník

Obrázková kniha formátu velkého sešitu A4 pro žáky prvních tříd a děti předškolního věku. Hravou formou - omalováním a dokreslováním - se ma...
Anglická cvičení pro gymnázia, střední a jazykové školy a 2. stupeň základních škol
Natálie Bakalářová
Nejobsáhlejší učebnice angličtiny s českým výkladem, zaměřující se především na studenty středních a základních škol. Text knihy je doprováz...
Anglické testy. Příprava na zkoušky (3. vydání)
Natálie Bakalářová
Kniha obsahuje přes 1200 otázek: 750 v patnácti testech a další stovky vět na obtížné gramatické jevy. Charakter, tvar a jevy cvičných testů...
Česko-anglický pedagogický slovník
Jan Průcha
První systematický slovník česko-anglické terminologie v oblasti vzdělávání a školství. Svým rozsahem přes 6000 hesel má sloužit jako pracov...
Aktuální angličtina. Průřez slovní zásobou
Eva Skálová
Příručka určená čtenářům anglického tisku, překladatelům, učitelům, pracovníkům médií a studentům. Vznikla z excerpce slovní zásoby denního...