Akční nabídka
Moderní směry ve fyzice / Modern Topics in Physics
Zdeněk Kluiber
280 Kč / 250 Kč
Až se jaro vrátí
Josef Václav Sládek
205 Kč / 148 Kč
Cesty skrytosti
Vladimír Reis
230 Kč / 180 Kč
Co Anička a Martin dovedou
Jiří Kulich
95 Kč / 88 Kč

Literární věda
Tragické existenciály Vladimíra Körnera
Vladimír Novotný
O spisovateli a filmovém scenáristovi Vladimíru Körnerovi (*1939), laureátu Státní ceny za literaturu, se říká, že pro jeho umělecké vidění ...
Literární dílo a soudobá literární věda
Aleš Haman
Kniha přináší kritický pohled na některé směry soudobé literární vědy a nabízí výhled na možnosti přístupu k literárnímu dílu z hlediska jeh...
Mezi poznáním a imaginací. Podoby obrozenského cestopisu
Veronika Faktorová
Monografie srozumitelně a čtivě analyzuje poetiku opomíjeného žánru - cestopisu - v našich zemích a svou hloubkovou sondou do vydaných textů...
Příběh vyprávění Viktora Fischla
Martina Halamová
Příběh vyprávění Viktora Fischla je první literárněvědnou monografií o tvorbě tohoto básníka, spisovatele, čs. diplomata a tajemníka exilové...
Kontexty a konfrontace
Aleš Haman
Soubor literárněvědných studií převážně z let 2004-07 je rozdělen na čtyři části: obecné teoretické stati, literární historie 19. a 20. stol...
Dvojlomná zrcadlení. Dílo Karla Herloše-Herloßsohna v českém literárním kontextu

Karl G. R. Herloßsohn, pražský rodák z Malé Strany, sice strávil většinu života za hranicemi Čech, ale jejich středověké dějiny ho inspirova...
Pán příběhů - Prozaik Jiří Kratochvil
Květoslav Chvatík
Jiří Kratochvil, jehož tvorba je spjata především s Brnem, byl minulým režimem umlčen a teprve po jeho pádu mohl rozvinout svůj talent napln...
Fejeton Jana Nerudy
Dalibor Tureček
Fejeton Jana Nerudy je v knize pojat v širokém kontextu české a rakouské žurnalistiky konce 18. a v 19. století. Úvod je věnován žánrové pro...